Giới thiệu nhà trường

Trường Tiểu học Hương Nê được đặt tại trung tâm xã . Xã Hương Nê – Huyện Ngân Sơn có đường quốc lộ 279 đi qua , xã có tổng diện tích đất tự nhiên là 2360,26 ha trong đó đất ruộng 88,16 ha. Có 333 hộ, được chia thành 12 thôn bản gồm 2 dân tộc chính đó là Nùng và Dao chung sống với nhau, đường xã đi lại gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, đời sống kinh tế của nhân dân chưa đảm bảo về mức sống, tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao nên việc tuyên truyền chủ trong đời lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân còn nhiều hạn chế tuy nhiên bên cạnh đó đơn vị xã đã đạt chuẩn phổ cập THCS năm 2010 và luôn được duy trì đến nay năm 2014. Nhân dân xã Hương Nê vốn có truyền thống hiếu học nên các em HS luôn đi học đầy đủ, hàng năm không có HS bỏ học. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Hương Nê luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và LĐTT trường luôn đạt tập thể lao động tiên tiến.

3