Liên hệ

Trường Tiểu học Hương Nê

Địa chỉ: Phiêng Pục, xã Hương Nê, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Hứa Thị Thà – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: – 01695416625
Quản trị: Hoàng Thị Chín – Điện thoại: 01653107147